תקנון וטופס ההערכה לבעלי/ מנהלי בתי גיל השלישי

טופס הרשמה לתחרות "בית הגיל השלישי הנאה בישראל יפה" 
סיכום תחרות אחרונהי
לכבוד,
המועצה לישראל יפה
מח' תחרויות וסניפים
שד' רוקח 80
ת"ד 53250
תל אביב 61532

הננו מאשרים השתתפותינו בתחרות "בית הגיל השלישי הנאה בישראל יפה"
השדות המסומנים ב-* הנם שדות חובה.
סוג בית הגיל השלישי  *  
שם מלא של בית הגיל השלישי:*  
כתובת מלאה:*  
טלפון מרכזיה:  
פקס:  
שם מנהל בית הגיל השלישי/מרכז יום לקשיש:*  
טלפון הנהלה:  
שם נציג בית הגיל השלישי/מרכז יום לקשיש:*  
תפקיד:  
טלפון כולל שלוחה:  
טלפון נייד:  
פקס נציג לתחרות:  
טלפון נייד:  
דוא"ל:  
דובר בית הגיל השלישי:  
טלפון דובר:  
פקס דובר:  
מס' מיטות:  
מס' עובדים:  
מס' מבנים:  
דמי הרשמה לתחרות: *  

דמי הרשמה לתחרות (מרכזי יום לקשיש נא לפנות למח` תחרויות 03-6423111), אותם יש להעביר בהמחאה לכתובת הנ``ל.